Our Blog

Bimbingan Ulama di saat Fitnah Melanda


Bimbingan Ulama di saat Fitnah Melanda


Bersama: Fadhilatusy Syaikh Shaleh al-Fauzan Hafizhahullah

BAB MENTAATI PEMERINTAH DAN PERINGATAN DARI FITNAH KHAWARIJ


Soal 1:

Apakah di zaman sekarang masih ada yang membawa pemikiran khawarij?

Jawaban:

Ya Subhanallah (Maha Suci Allah dari hal yang demikian)! Hal ini tentu masih ada di zaman sekarang! Bukankah itu (yang kita saksikan sekarang, pent) pemikiran khawarij?! yaitu yang mengkafirkan kaum muslimin! Dan yang lebih parah lagi daripada itu adalah mereka berani membunuh kaum muslimin dan melampaui batas dengan bom bunuh diri untuk membunuh kaum muslimin. Ini adalah madzhab khawarij.

Pemikiran mereka ada tiga hal;

    Mengkafirkan kaum muslimin
    Memberontak pemerintahnya,
    Menumpahkan darah kaum muslimin.

Ini adalah madzhab khawarij, meskipun seandainya hal ini hanya dia yakini dalam hatinya, tidak dia ucapkan maupun dia lakukan, maka dia telah menjadi khawarij, yaitu dengan keyakinannya dan pemikirannya yang belum dia ucapakan. Selesai

Faedah:

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- ketika mensifati para khawarij: “Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang lebih jelek (perbuatannya) daripada orang-orang khwarij, dan tidak pula dari orang-orang Yahudi dan Nashara lebih jelek daripada mereka. Karena mereka (khawarij) bersungguh-sungguh berusaha memerangi kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin dan harta-harta mereka serta membunuh anak-anak mereka, karena mereka dianggap telah kafir. Mereka benar-benar meyakini hal tersebut, dan hal ini dikarenakan kejahilan dan kebid’ahan yang menyesatkan yang mereka lakukan”. [Minhajus Sunnah : 5/248]

Berkata al-Ajuri rahimahullah: “Para ulama tidak berselisih pendapat sejak dahulu sampai dengan sekarang bahwa para khawarij adalah kaum yang buruk, durhaka kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, meskipun mereka rajin puasa, shalat dan rajin ibadah. Itu semua tidak bermanfaat untuk mereka, karena mereka kaum yang menyelewengkan al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka dan menyusahkan kaum muslimin. Allah Ta’ala dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari (bahaya) mereka, demikian pula para Khulafaur Rasyidin dan para shahabat serta para pengikut mereka (tabi’in) juga telah memperingatkan kita dari (bahaya) mereka. [asy-Syariah:1/325]

Sumber : Silsilah al-Fatawa al-Manhajiyah asy-Syaikh Shaleh al-Fauzan | Alih bahasa: Abu Ubaidah bin Damiri al-Jawi.

Sumber : http://pelajaranforumkis.com/2015/08/12/bimbingan-ulama-di-saat-fitnah-melanda/

Salafiyyun Designed by Templateism | MyBloggerLab Copyright © 2014

Gambar tema oleh richcano. Diberdayakan oleh Blogger.