Our Blog

PENGERTIAN SYIRIK KECIL


Faedah-faedah yang berguna dalam masalah tauhid dan akidah.

Pengertian syirik kecil.

 Imam Ahli tafsir Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di (wafat 1376) rahimahullah dalam kitab Al-Qaul as-Sadiid berkata:

Syirik kecil itu adalah segala perkataan dan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, seperti berbuat ekstrim terhadap para makhluk yang tidak sampai pada tingkatan ibadah, seperti bersumpah dengan selain Allah, riya yang ringan dan semisal itu.

Maka apabila syirik itu :
* menafikan tauhid
* mengharuskan masuk neraka dan kekal di dalamnya
* diharamkan dari surga jika syiriknya itu besar
* tidak terwujud kebahagiaan kecuali jika selamat darinya.

Maka wajib bagi seorang hamba :
# untuk takut dari kesyirikan dengan sebesar-besar ketakutan
# dan berusaha untuk lari menjauhinya, dari jalan-jalannya, dari perantara-perantaranya, dari sebab-sebabnya
# dan ia meminta kepada Allah agar ia diselamatkan darinya, sebagaimana para nabi, orang-orang pilihan dan orang-orang terbaik melakukan melakukan hal itu.

Maka wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam menumbuhkan keikhlasan dalam hatinya dan menguatkannya. Yang demikian itu dengan menyempurnakan ketergantungan kepada Allah dalam penghambaan, inabah, rasa takut, pengharapan, ketamakan dan tujuan meraih ridha dan pahala-Nya dalam segala apa yang diperbuat seorang hamba dan yang ia tinggalkan dari perkara-perkara lahiriyah dan batiniyah.

Maka sesungguhnya keikhlasan itu dengan tabiatnya akan bisa menolak syirik besar dan kecil.

Dan setiap orang yang terjatuh ke dalam satu jenis kesyirikan itu disebabkan karena lemahnya keikhlasannya.”

***

Sumber: Al-Qaul as-Sadid fi maqashid at-Tauhid. Karya Ibnu As-Sa’diy rahimahullah hal.32.
Kunjungi || http://forumsalafy.net/pengertian-syirik-kecil/

WhatsApp Salafy Cileungsi
Channel Telegram || http://bit.ly/ForumSalafy

Salafiyyun Designed by Templateism | MyBloggerLab Copyright © 2014

Gambar tema oleh richcano. Diberdayakan oleh Blogger.